Bandar Al-Muktafi Billah Shah

Location Name:Bandar Al-Muktafi Billah Shah
State Name:TERENGGANU
Location Name:23400

Taman Indah

Location Name:Taman Indah
State Name:TERENGGANU
Location Name:23400

Taman Selesa

Location Name:Taman Selesa
State Name:TERENGGANU
Location Name:23400

Taman Setia

Location Name:Taman Setia
State Name:TERENGGANU
Location Name:23400

Taman Bakti

Location Name:Taman Bakti
State Name:TERENGGANU
Location Name:23400

Taman Madani

Location Name:Taman Madani
State Name:TERENGGANU
Location Name:23400

Taman Mulia

Location Name:Taman Mulia
State Name:TERENGGANU
Location Name:23400