Results: ban

Kampung Kubang Arang

Location Name:Kampung Kubang Arang
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Kubang Badak

Location Name:Kampung Kubang Badak
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Kubang Cekuang

Location Name:Kampung Kubang Cekuang
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Kubang Gajah

Location Name:Kampung Kubang Gajah
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Titi Tok Bandar

Location Name:Kampung Titi Tok Bandar
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kubang Arang

Location Name:Kubang Arang
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Biro Bantuan Guaman

Location Name:Biro Bantuan Guaman
State Name:PERLIS
Postal Code:01504

Jabatan Pembangunan Koperasi

Location Name:Jabatan Pembangunan Koperasi
State Name:PERLIS
Postal Code:01608

Majlis Perbandaran Kangar

Location Name:Majlis Perbandaran Kangar
State Name:PERLIS
Postal Code:01644

Jabatan Perancang Bandar & Desa

Location Name:Jabatan Perancang Bandar & Desa
State Name:PERLIS
Postal Code:01646

Kampung Bangsal Lebah

Location Name:Kampung Bangsal Lebah
State Name:PERLIS
Postal Code:02000

Sungai Berembang

Location Name:Sungai Berembang
State Name:PERLIS
Postal Code:02000

Bukit Cabang

Location Name:Bukit Cabang
State Name:PERLIS
Postal Code:02100

Kampung Alor Dalam (Bukit Chabang)

Location Name:Kampung Alor Dalam (Bukit Chabang)
State Name:PERLIS
Postal Code:02100

Kampung Baru Bukit Chabang

Location Name:Kampung Baru Bukit Chabang
State Name:PERLIS
Postal Code:02100

Kampung Bukit Chabang

Location Name:Kampung Bukit Chabang
State Name:PERLIS
Postal Code:02100

Pusat Serenti Bukit Cabang

Location Name:Pusat Serenti Bukit Cabang
State Name:PERLIS
Postal Code:02100

Kampung Kubang Jeliti

Location Name:Kampung Kubang Jeliti
State Name:PERLIS
Postal Code:02400

Kampung Kubang Tiga

Location Name:Kampung Kubang Tiga
State Name:PERLIS
Postal Code:02400

Kampung Kubang Tiga

Location Name:Kampung Kubang Tiga
State Name:PERLIS
Postal Code:02450

Kampung Banggol Sena

Location Name:Kampung Banggol Sena
State Name:PERLIS
Postal Code:02500

Kampung Guar Halban

Location Name:Kampung Guar Halban
State Name:PERLIS
Postal Code:02500

Kampung Kubang Peron

Location Name:Kampung Kubang Peron
State Name:PERLIS
Postal Code:02500

Kampung Banat

Location Name:Kampung Banat
State Name:PERLIS
Postal Code:02600