Results: eka

JKR Bekalan Air Tassoh

Location Name:JKR Bekalan Air Tassoh
State Name:PERLIS
Postal Code:02400

Jalan Pekan China

Location Name:Jalan Pekan China
State Name:KEDAH
Postal Code:05000

Jalan Pekan Melayu

Location Name:Jalan Pekan Melayu
State Name:KEDAH
Postal Code:05000

Pekan Cina

Location Name:Pekan Cina
State Name:KEDAH
Postal Code:05000

Pekan Melayu

Location Name:Pekan Melayu
State Name:KEDAH
Postal Code:05000

Lorong Pekaka

Location Name:Lorong Pekaka
State Name:KEDAH
Postal Code:05100

Lorong Pendekar

Location Name:Lorong Pendekar
State Name:KEDAH
Postal Code:05200

Lorong Merdeka

Location Name:Lorong Merdeka
State Name:KEDAH
Postal Code:05400

Kampung Padang Pekan

Location Name:Kampung Padang Pekan
State Name:KEDAH
Postal Code:06000

Kampung Pedang Pekan

Location Name:Kampung Pedang Pekan
State Name:KEDAH
Postal Code:06000

Pekan Stesyen Kodiang

Location Name:Pekan Stesyen Kodiang
State Name:KEDAH
Postal Code:06100

Kampung Padang Pekan

Location Name:Kampung Padang Pekan
State Name:KEDAH
Postal Code:06200

Kampung Kuala Tekai

Location Name:Kampung Kuala Tekai
State Name:KEDAH
Postal Code:06300

Pekan Baru

Location Name:Pekan Baru
State Name:KEDAH
Postal Code:06400

Kampung Alor Sekawan

Location Name:Kampung Alor Sekawan
State Name:KEDAH
Postal Code:06500

Pekan Kota Sarang Semut

Location Name:Pekan Kota Sarang Semut
State Name:KEDAH
Postal Code:06800

Kampung Seberang Pekan Yan

Location Name:Kampung Seberang Pekan Yan
State Name:KEDAH
Postal Code:06900

Jalan Kilang Papan Pekan Lama

Location Name:Jalan Kilang Papan Pekan Lama
State Name:KEDAH
Postal Code:08000

Jalan Pekaka

Location Name:Jalan Pekaka
State Name:KEDAH
Postal Code:08000

Pekan Atap

Location Name:Pekan Atap
State Name:KEDAH
Postal Code:08000

Pekan Lama Sungai Petani

Location Name:Pekan Lama Sungai Petani
State Name:KEDAH
Postal Code:08000

Pekan Sungai Lalang

Location Name:Pekan Sungai Lalang
State Name:KEDAH
Postal Code:08000

Taman Pekan Baru

Location Name:Taman Pekan Baru
State Name:KEDAH
Postal Code:08000

Taman Teratai Mekar

Location Name:Taman Teratai Mekar
State Name:KEDAH
Postal Code:08000