Results: sungai sedim

2 9 Results.

Jalan Baru Sedim

Location Name:Jalan Baru Sedim
State Name:KEDAH
Postal Code:09700

Kampung Badang

Location Name:Kampung Badang
State Name:KEDAH
Postal Code:09700

Kampung Bukit Rawa

Location Name:Kampung Bukit Rawa
State Name:KEDAH
Postal Code:09700

Kampung Lindongan Raja

Location Name:Kampung Lindongan Raja
State Name:KEDAH
Postal Code:09700

Kampung Sungai Buluh

Location Name:Kampung Sungai Buluh
State Name:KEDAH
Postal Code:09700

Kampung Sedim

Location Name:Kampung Sedim
State Name:KEDAH
Postal Code:09700

Lata Sungai Sedim

Location Name:Lata Sungai Sedim
State Name:KEDAH
Postal Code:09700

Kampung Sedim 2

Location Name:Kampung Sedim 2
State Name:KEDAH
Postal Code:09700

Kampung Kuala Sedim

Location Name:Kampung Kuala Sedim
State Name:KEDAH
Postal Code:09400